ФЛЬОР-2017

Запазена от собственика
Контакти
Правна информация
Име на фирмата (кирилица)
ФЛЬОР-2017
ЕООД
Име на фирмата (латиница)
LA FLORE-2017 Ltd.
ЕИК/ПИК
204660721
Управител
ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА-АНТОНОВА
Дата на създаване
Кратко описание

ФЛЬОР-2017

Фирма ФЛЬОР-2017 ЕООД известна още като LA FLORE-2017 Ltd. е основана на 03.07.2017 със седалище в Пазарджик. Предмета на дейност на ФЛЬОР-2017 се състои в ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИLeave a Reply

ИМАТЕ МНЕНИЕ ЗА РАБОТОДАТЕЛ?

ИСКАТЕ ТО ДА БЪДЕ ЧУТО?

*Регистрацията не е задължителна. Можете да оставяте мнения и коментари на пълно анонимно, като гост.