АРХИВИК

Запазена от собственика
Контакти
Правна информация
Име на фирмата (кирилица)
АРХИВИК
ЕООД
Име на фирмата (латиница)
ARCHIVIK
ЕИК/ПИК
204686171
Управител
ТЕОДОР МАРИНОВ ТОДОРОВ
Дата на създаване
Кратко описание

АРХИВИК

Фирма АРХИВИК ЕООД известна още като ARCHIVIK е основана на 20.07.2017 със седалище в Русе. Предмета на дейност на АРХИВИК се състои в АРХИТЕКТУРНИ, ИНЖЕНЕРНИ, ПРОЕКТАНТСКИ, КАРТОГРАФСКИ ДЕЙНОСТИ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР; СТРОИТЕЛСТВО ИLeave a Reply

ИМАТЕ МНЕНИЕ ЗА РАБОТОДАТЕЛ?

ИСКАТЕ ТО ДА БЪДЕ ЧУТО?

*Регистрацията не е задължителна. Можете да оставяте мнения и коментари на пълно анонимно, като гост.